Ejemplos de triptongos

Los triptongos son un conjunto de tres vocales que forman una sola sílaba también están los diptongos que son conjunto de 2 vocales.

 Ejemplos de triptongos

 • Buey
 • Saciáis
 • Saciéis
 • Congeniáis
 • Congeniéis
 • Averiguáis
 • Averigüéis
 • Liáis
 • Liéis
 • Premiáis
 • Premiéis
 • Fiéis
 • Fiáis
 • Enviéis
 • Enviáis
 • Limpiáis
 • Limpiéis
 • Anunciáis
 • Renunciáis
 • Llorarais
 • Perdáis.
 • Anunciáis
 • Entendíais
 • Copiéis
 • Despreciéis
 • Santiguáis
 • Caían
 • Destruían
 • Acariciéis
 • Festejéis
 • Copiéis
 • Despreciéis
 • Ensuciéis
 • Comenzaríais
 • Actuáis
 • Biaural
 • Cuautla
 • Cuautepec
 • Güey
 • Guau
 • Hueypoxtla
 • Uruguayo
 • Semiautomático
 • Apremiéis
 • Atrofiáis
 • Descontroláis
 • Usufructuarais
 • Becaríais
 • Ahuautle
 • Cartografiaríais
 • Coceáis
 • Cocinarais
 • Huautli
 • Cuautla
 • Libaríais
 • Nevaríais
 • Estudiéis
 • Torcíais
 • Guión
 • Riais
 • Amortiguáis
 • Aliviáis
 • Envidiéis
 • Despreciéis
 • Criáis
 • Guaiqueara
 • Odiáis
 • Amáis
 • Cambiéis
 • Limpiaúñas
 • Medioambiental
 • Amiguéis
 • Adularíais
 • Adivinaríais
 • Anularíais
 • Anclaríais
 • Apreciáis
 • Apreciéis
 • Parodiáis
 • Parodiéis
 • Riáis
Buey
Buey es una palabra triptongo
 • Repararíais
 • Semiautomática
 • Trascenderíais
 • Titilaríais
 • Titularíais
 • Temblaríais
 • Tosíais
 • Torcíais
 • Terciáis
 • Toleraríais
 • Tronaríais
 • Apreciáis
 • Apremiáis
 • Apremiéis
 • Arreciáis
 • Arreciéis
 • Asediáis
 • Asediéis
 • Atenuáis
 • Ateníais
 • Averiéis
 • Aveníais
 • Ayunaríais
 • Azularíais
 • Azumaríais
 • Azuzaríais
 • Bañaríais
 • Besaríais
 • Becaríais
 • Ciáis
 • Cuaimas
 • Criáis
 • Criéis
 • Codiciéis
 • Codiciáis
 • Copiéis
 • Copiáis
 • Cocíais
 • Cosíais
 • Comíais
 • Camagüey
 • Cartografiáis
 • Cartografiéis
 • Dioico
 • Estudiáis
 • Estudiéis
 • Enunciéis
 • Enunciáis
 • Estudiáis
 • Estudiéis
 • Foliaríais
 • Forjaríais
 • Formaríais
 • Forraríais
 • Guiáis
 • Guiéis
 • Palmaréis.
 • Huay
 • Huauzontle
 • Huayco
 • Huayno
 • Huaula
 • Huautla
 • Haliéutica
 • Lavaríais
 • Libaríais
 • Llegaríais
 • Llaparíais
 • Llamaríais
 • Llagaríais
 • Lloraríais
 • Menospreciáis
 • Negaríais
 • Nevaríais
 • Nulificaríais
 • Pagaríais
 • Parecíais
 • Padecíais
 • Piais
 • Rociáis
 • Riau
 • Terciáis
 • Terciéis
 • Haliéutica
 • Guayaco
 • Menospreciéis

Deja un comentario